Spektrometr Ramana Progeny TM

spektrometr ramana

Firma Tusnovics Instruments zajmuje się między innymi dostawą urządzeń laboratoryjnych, które są dedykowane dla przemysłu farmaceutycznego i chemicznego. Wśród tych urządzeń znajduje się spektrometr Ramana, który wykorzystuje nowoczesną technologię Progeny TM.

Spektrometry laboratoryjne

Są to urządzenia, które służą do analizy na podstawie widma, składu pierwiastkowego substancji. Są dostępne różne rodzaje spektrometrów, w zależności od wykorzystywanej techniki pomiaru. W laboratoriach chemicznych i farmaceutycznych wykorzystuje się spektrometr FTIR, którego zasada działania opiera się na promieniowaniu IR. Spektrometry FTIR analizują obraz widma promieniowania IR odbitego od próbki.

Spektrometr Ramana

Jest to jeden z częściej stosowanych spektrometrów, który wykorzystuje do pomiaru światło laserowe. Dzięki rozwojowi technologii, powstały nowe spektrometry Ramana Progeny TM. Urządzenia są zminiaturyzowane i można je wykorzystywać w laboratoriach chemicznych i farmaceutycznych oraz w magazynach i pracowniach kontroli jakości. Nowa generacja spektrometrów Ramana Progeny TM wyeliminowała konieczność korzystania z techniki FTIR oraz NIR. Stało się tak dzięki zastosowaniu nowego lasera 1064, dzięki czemu poradzono sobie z pomiarem próbek barwnych. Laser 1064 nm jest przeznaczony do analiz substancji barwnych. Jest to laser z zakresu podczerwieni, który w przeciwieństwie do lasera 785 nm, nie generuje efektu fluorescencji. Efekt ten powodował, że wynik pomiaru był nieczytelny.

Zastosowanie spektrometru Ramana Progeny TM

Spektrometria Ramana jest techniką dopuszczoną przez Farmakopeę Polską i Farmakopeę Amerykańską. Spektrometry Ramana Progeny TM to nowa generacja urządzeń, które są zminiaturyzowane i dokonują pomiaru w kilka sekund. Użytkownik prawie natychmiast otrzymuje informację o składzie, nazwie związku, jego strukturze, wzorze, numerze CAS i zagrożeniach. Analiza związku jest znacznie uproszczona, ponieważ nie trzeba pobierać próbki a pomiar może być dokonany przez szkło i folię. Można dokonywać analizy roztworów wodnych i stałych, bez potrzeby tworzenia tabletki, co było konieczne przy pomiarach FTIR. Warto podkreślić, ze urządzenie może się komunikować przez kabel USB a także wifi. Istnieje możliwość współpracy z komputerem zewnętrznym.

Spektrometr posiada przyjazne oprogramowanie, które umożliwia użytkownikowi samodzielną pracę po kilku minutach szkolenia. Urządzenie jest niewielkie, sprawdza się w warunkach stacjonarnych i przenośnych, widoczna redukcja kosztów w porównaniu z analizą HPLC.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *