Liswarta

Liswarta lewy dopływ Warty dł rzeki 93 km pow dorzecza 1552 km2. Żródla na Wyżynie Śląskiej w okolicy miejscowości Boronów . Przepiękna meandrująca rzeka z malowniczymi widokami ,liczne jazy, młyny na trasie rzeki. Polecana dla mieszaknców Górnego Sląska . 
Liswarta


Liswarta atrakcja dla początkujacego kajakarza Rzeka niezbyt uciążliwa w proponowanym odcinku .

 
Wszelkie prawa zastrzeżone. Przedsiębiorstwo Turystyczno-Rekreacyjne Kajnar