Spływy kajakowe rzeki

Kłodnica -wypływa z Wyżyny Śląskiej .Długość rzeki 79,8 km,uchodzi do Odry Kłodcą możemy popłynąć w jej czystym biegu juz od Rudzińca lub Ujazdu.
Rzeka o malowniczym charakterze biegnie przez łaki oraz tereny lesne .
Od 8 lat organizowane sa na rzece ogólnopolskie imprezy kajakowe pod egidą Gliwickiego Wikinga .
Brynica-prawy dopływ Czarnej Przemszy długość rzeki 57,1 km .Swoje żródła bierze w Mysłowie .Płynie prze nasze większe aglomeracje Miasteczko Śląskie Świerklaniec ,Piekary Śląskie ,Bobrowniki,Czeladz,Siemianowice i Katowice.
Mała Panew- prawy dopływ Odry -dł rzeki 131 km ,żródła w okolicach Woznik,a ujście do Odry w Czarowąsach .Rzeka przebiega przez tereny piaszczyste
i niezwykle porośnięte lasem sosnowym . Od przeszło 18 lat na rzece Małej Panwi organizowane są ogólnopolskie spływy kajakowe rejestrowane w Polskim Związku Kajakowym -trasa Krupski Mlyn -Zawdzkie Kolonowskie i organizowane przez Śląskie Stowarzyszenie Kajakowe Wiking w Gliwicach. Dzięki temu stowarzyszeniu i tej inicjatywie  powstały tutaj liczne Stanice kajakowe dające zatrudnienienie pobliskiej ludności .Klimat oraz doświadczenie zapraszają na Mala Panew
Liswarta lewy dopływ Warty dł rzeki 93 km pow dorzecza 1552 km2. Żródla na Wyżynie Śląskiej w okolicy miejscowości Boronów . Przepiękna meandrująca rzeka z malowniczymi widokami ,liczne jazy, młyny na trasie rzeki. Polecana dla mieszaknców Górnego Sląska . 
Warta – prawy dopływ Odry – trzecia co do wielkości rzeka Polski. Jej długość od źródeł w Kromołowie koło Zawiercia, aż do ujścia do Odry w ok. Kostrzyna wynosi 808 km. Rzeka niezwykle malownicza poza obcowaniem z przyrodą i pięknem krajobrazu, rzeka pozwala kajakarzom zaznajomić się z zabytkami kultury. Warta również przepływa przez wiele Parków Krajobrazowych, co wpływa niewątpliwie na jej malowniczość i atrakcyjność. Szlak łatwy nieuciążliwy polecany dla początkujących kajakarzy. 
Ruda –bierze swój początek na Płaskowyżu Rybnickim. Należy do prawego dopływu Odry – ujście w miejscowości Turze – dł. 53km. Rzeka u źródeł biegu przypomina strumień, w środkowym biegu przepływa przez Zalew Rybnicki, dalej to już rzeka dzika meandrująca, z przeszkodami w postaci drzew, płynąca wśród pięknych lasów sosnowych. Rzeka przepływa przez przepiękny Park Krajobrazowy „Cysterskie Kompozycje” Rud Wielkich.Dla spływów kajakowych dostępna od Stodół /most zalew Rybnicki  lub Paproć most do Kużni Raciborskiej 21 km . Możemy wpłynąćdo odry odległej od Kużni Raciborskiek 3,5 km 


Wszelkie prawa zastrzeżone. Przedsiębiorstwo Turystyczno-Rekreacyjne Kajnar